BTW wijziging

Werkzaamheden die in 2019 worden uitgevoerd maar in 2018 worden afgerekend vallen onder het lage btw-tarief, heeft het kabinet bepaald. Dat laat de Rijksoverheid weten. Offertes in 2018 voor werk dat in 2019 wordt betaald moeten nu al met 9 procent rekenen.

Tegen de btw verhoging van 6 naar 9 procent op arbeidsintensieve diensten wordt nog door verschillende brancheorganisaties geprotesteert. Schilderwerk aan huizen ouder dan twee jaar, maar ook bijvoorbeeld kapperstarieven vallen onder het lage tarief. Dat verkleint het verschil met zwart werk, is het voornaamste argument en zorgt zo voor reguliere werkgelegenheid. De btw-verhoging wordt op Prinsjesdag 2018 in de het Belastingplan 2019 gepresenteerd. De Eerste en Tweede Kamer moeten zich er dan nog over uitspreken, maar breed wordt verondersteld dat het voorstel het wel zal halen (mede omdat er ook lastenverlichtingen voor het bedrijfsleven tegenover staan)

De Rijksoverheid waarschuwt ondernemers er nu voor om al met deze tariefswijziging op 1 januari 2019 rekening te houden, Het nieuwe tarief heeft impact op de administratie, de prijzen van goederen en diensten en op de facturatie en btw-aangifte bij de jaarovergang.

Zo moeten offertes die in 2018 worden gemaakt voor goederen of diensten die 2019 worden geleverd, uitgaan van een btw-tarief van 9%. Maar om de administratielast te verlichten heeft de regering een uitzondering gemaakt voor het geval een prestatie in 2019 plaatsvindt, maar de betaling daarvoor in 2018 wordt voldaan. Daarvoor geldt het 6%-tarief.  Pas voor betalingen vanaf 1 januari 2019 geldt het 9%-tarief.

(bron: Schildersvak.nl d.d. 18 juli 2018)

OFFERTE AANVRAGEN - CONTACT